CÁC DỊCH VỤ CỦA TRANG HÀ SPA

DỊCH VỤ TRANG HÀ SPA

Chăm sóc da mặt cơ bản

480.000

DỊCH VỤ TRANG HÀ SPA

Chăm sóc da mặt deluxe

1.100.000

DỊCH VỤ TRANG HÀ SPA

Chăm sóc móng

150.000

DỊCH VỤ TRANG HÀ SPA

Chăm sóc tóc cơ bản

210.000

DỊCH VỤ TRANG HÀ SPA

Chăm sóc tóc nâng cao

500.000

DỊCH VỤ TRANG HÀ SPA

Chữa tóc hư tổn

1.500.000

DỊCH VỤ TRANG HÀ SPA

Chương trình Pro nuôi da

1.450.000

DỊCH VỤ TRANG HÀ SPA

Dịch vụ chăm sóc Vàng

6.000.000

DỊCH VỤ TRANG HÀ SPA

Dịch vụ nhuộm tóc dài

1.500.000

DỊCH VỤ TRANG HÀ SPA

Dịch vụ nhuộm tóc ngắn

1.200.000

DỊCH VỤ TRANG HÀ SPA

Gội đầu Leonor Greyl

400.000
1.200.000

DỊCH VỤ TRANG HÀ SPA

Làm ốm bụng

2.000.000

ĐẶT DỊCH VỤ ONLINE

Hãy lựa chọn dịch vụ và điền thông tin vào form bên dưới để có thể đặt trước các dịch vụ của Trang Ha Spa


ĐẶT DỊCH VỤ TRỰC TIẾP